INFORMACJA DLA PACJENTÓW


Informujemy o czasowym - w okresie od 01.11.2016r. do 31.12.2016r., zaprzestaniu działalności leczniczej - w zakresie chirurgii ogólnej przez Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.